• Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

עלינו

.
.

קול עמי היא מכינה קדם צבאית למנהיגות ועמיות יהודית שמטרתה לפתח מנהיגות יהודית משותפת לחניכים ישראלים ובני גילם מהתפוצות. בקול עמי מתקיים שיח מעמיק שמאפשר יצירת רשת חברתית השואפת למצוינות ולקיחת אחריות להשפיע על עתיד העם היהודי מתוך הבנה שישראל מהווה חלק מתוך המארג היהודי העולמי.

בקול עמי, חיים ולומדים ביחד בני נוער מכל גווני החברה הישראלית והיהודית: דתיים וחילונים, בעלי דעות פוליטיות שונות, גברים ונשים, עולים חדשים ובני יהדות התפוצות.

 

התכנית מחולקת לשני חלקים: בשלושת החודשים הראשונים רוב התכנים מועברים באנגלית ועיקר העיסוק הוא סביב נושאים של מנהיגות יהודית, הסברה וציונות. לאחר שלושה חודשים עוברים לדבר בעברית וניתן דגש חזק יותר על הכנה לצבא, ומנהיגות ישראלית.

.
"...פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי עם והוא מתחיל ללכת"
אמיר גלבוע
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle