• Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

חוויה

תורנים: נועה, מיכל, עומר, אייל

יום שלישי, ה25 לאוקטובר

בוקר טוב

7:15- 7:30

ארוחת בוקר, תפילות, וסדר בוקר

7:30 - 
8:15

לימוד יומי

8:45 -
9:00

שיעור: פילוסופיה

ירדן

9:00 - 
10:30

הפסקה

10:30 -
11:00

שיעור: היסטוריה

ארבל

11:00 -
12:30

ארוחת צהרים

13:00- 14:00

שיעור: הסברה ישראלית

שארלוט

14:00- 15:30

זמן ועדות

16:00 - 17:00

הפסקה

מד"ס

חיים

17:30- 18:00
18:00- 19:00

ארוחת ערב ומקלחות

19:30- 20:30

מליאה

20:45- 22:00

החיים במכינה

יום שגרה במכינת קול עמי מתחיל מוקדם בבוקר- עם מד"ס-אימון ספורט, או עם "בוקר טוב"- פעילות קצרה שהחניכים מעבירים על מנת שכולם יתעוררו וכדי שהיום יתחיל ברגל ימין. ישר אחר כך תתחיל ארוחת הבוקר, שבישלו התורנים של אותו היום.


החניכים מנהלים את כל הנעשה במכינה, החל מהלו"ז היומי ועד הניקיונות. צוות המכינה נוכח על מנת לתת הכוונה וייעוץ.
המכיניסטים מחולקים בין הוועדות השונות שכל אחת מהן אחראית על אספקט אחר במכינה. בכל יום מוגדר בלו"ז זמן בכדי שהוועדות יוכלו לעבוד על תחומי האחריות שלהן. בנוסף לזה, הימים במכינה כוללים הרבה שיעורים בנושאים מגוונים. לפעמים מגיעים מרצים חיצוניים ולפעמים השיעורים מועברים על ידי הצוות או החניכים. החניכים במכינה נחשפים לתכנים מגוונים כגון- פילוסופיה, פסיכולוגיה, תנ"ך, היסטוריה יהודית, הסברה ישראלית ועוד.

שלוחות

למכינה יש 4 שלוחות: בכפר הנוער "רמת הדסה" בקריית טבעון, בעיר טבריה, בכפר הנוער "קריית יערים" ובקיבוץ "קריית ענבים" שנמצאים בהרי ירושלים.
מתוך אמונה שמנהיגות צריכה לצמוח ולהתפתח בסביבתה הקרובה וכחלק מאמונה זו קול עמי ממוקמת גם בכפרי הנוער של הסוכנות היהודית, בהם החניכים מהווים דוגמא אישית לצעירים בני גילם, ובכך יכולים להשפיע בצורה חיובית על סביבתם הקרובה ולכונן קשר אישי אמיתי ועמוק עם תלמידי הפנימייה. בכפרי הנוער הנ"ל לומדים תלמידי ז- י"ב שנפלטו ממערכת החינוך הרגילה בשל מגוון קשיים. המפגש המשותף משפיע בצורה חיובית הן על תלמידי הפנימיות והן על החניכים.
.
.
.

1/7

סדר לילה

22:00- 22:30
לוח זמנים

*כל הפרטים עשויים להשתנות

*כל המידע עשוי להשתנות

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle