• Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

היעדים שלנו

מנהיגות

פיתוח יכולות מנהיגות שמתחילה בראש ובראשונה בהנהגה עצמית ורצון להוביל ולשמש דוגמא אישית, זאת על ידי התנהלות עצמית של החניכים בתכנית בעזרת ועדות, תוך הקמת פרוייקטים אישיים וקבוצתיים

מעורבות בקהילה

פיתוח וייזום פרויקטים בקהילה הקרובה- הן פרויקטים חד פעמיים והן פרויקטים תהליכיים שימשכו לאורך תקופה ארוכה. מעורבות זו תעורר לעשיה ותדגיש את חשיבות הדוגמא האישית כחלק מהנהגה ציבורית. הפעילות תתקיים גם במכינה וגם מחוצה לה, על בסיס שבועי

אהבת הארץ

הכרת הארץ על נופיה וסוגי האוכלוסיה המגוונים שבה. מפגש בלתי אמצעי עם חבלי הארץ השונים ויצירת דיאלוג עם התושבים שמאכלסים אותם. חיזוק ההבנה שהחלוציות עודנה קיימת בחברה בת זמננו

Please reload

מוכנת נפשית ופיזית לגיוס

פיתוח כושר גופני ומוכנות נפשית לקראת הגיוס לצבא מתוך הבנה ששירות משמעותי מהווה פלטפורמה חיונית לבניית החברה הישראלית והגנה על גבולות הארץ. קיימת חשיבות עצומה בחשיפת בני הנוער לערכי צה"ל, מורשתו ופועלו הלאומי, גם בפני אלו מהם שיחזרו לארצם ולא יתגייסו

לימודים כללים וזהות יהודית

פיתוח זהות אישית הנשענת על הגותם של גדולי האומה והעולם. מתוך מקום מעמיק של ידע ולימוד החניכים יתפתחו כאנשים רחבי אופקים ובעלי רצון ויכולת ללמוד כדי ליצור שינוי אמיתי בעצמם ובחברה

מבין הנושאים הנלמדים: עמיות יהודית, מנהיגות, תנ"ך, ציונות, הסברה, פילוסופיה ועוד

Please reload

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle