• Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

May 14, 2017

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

למה דווקא השבוע אנחנו מציינים את יום השואה?

April 23, 2017

למה דווקא השבוע אנחנו מציינים את יום השואה? מדוע נבחר מועד יום השואה והגבורה בתאריך שלו?

למה לא לפי תאריך ליל הבדולח, וועידת ואנזה, יום סיום מלחמת העולם או כמו יום השואה הבינלאומי המצוין ביום שחרור מחנה אושוויץ?

כ"ז בניסן שימש עוד לפני הקמת המדינה כיום זיכרון ביישוב היהודי בארץ ישראל, להנצחת חללי אירועי האיבה בארץ מאז תחילת המרד הערבי.
ב19511, כאשר החלו לעסוק במיסוד הזכרון בחקיקה רשמית, הגישה לגבי זיכרון השואה ובכלל הייתה להדגיש את אתוס "היהודי הלוחם". בשל כך, הציעו לייחד את יום השנה לפרוץ מרד גטו ורשה - המרד היהודי הגדול ביותר שפרץ בתקופת השואה, כיום לציון זיכרון השואה והגבורה.

אולם, המרד בוורשה פרץ ב-19 באפריל 1943, י"ד בניסן ערב חג הפסח התש"ג, וערב חג הפסח איננו תאריך מתאים ליום זיכרון לאומי. לבסוף הוחלט לקבוע את כ"ז בניסן כיום הזיכרון לשואה, שישה ימים לאחר תום חג הפסח ושבוע לפני יום הזיכרון לחללי צה"ל.

העובדה שיום הזכרון לשואה חל שמונה ימים לפני יום העצמאות יש בה משמעות סמלית המדגישה את המעבר של הלאום היהודי "משואה לתקומה".

הרצף- פסח>>> יום השואה>>> יום הזכרון לחללי צה"ל>>> יום העצמאות טומן בחובו את הסיפור היהודי העתיק והחדש, מחבר את ההיסטוריה להווה, את יהדות התפוצות לישראל, את הדתיים לחילונים ואותנו לעצמנו.
 הסיפור הלאומי שלנו התחיל שם ביציאת מצרים, עת הוגדרנו לראשונה כעם. יצאנו לעצמאות, אך בדרך פגשנו את המדבר, את החורבן, את הפוגרומים והאסונות, ובשיאם- השואה. אבל לא נעלמנו ולא נדמנו, אלא קמנו מן האפר בכל פעם, הקרבנו ולחמנו והגענו לכאן, למקום שעליו חלמו יוצאי מצרים לפני 3000 שנה. ולכן, כשאנחנו מגיעים ליום הזכרון לשואה אנחנו זוכרים ואבלים, אבל גם גאים ומחוזקים. מאחורינו היסטוריה עתיקה ולפנינו עתיד ברור. השבועיים שאנחנו נמצאים באמצעם היום מבהירים לנו שאנחנו בעצמנו חלק מהסיפור היהודי הגדול.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle