• Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

May 14, 2017

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

ל"ג בעומר

May 14, 2017

בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית." 
כך נפתחת מגילת העצמאות, אותה קרא בן גוריון ב14.05.488, ה' באייר תש"ח בדיוק היום לפני 69 שנים. היום אנו גם מציינים את חג ל"ג בעומר- חג שמסמל מצד אחד את ה"אש"  הפנימית של עולם התורה ונקשר לרבי שמעון בר יוחאי, שעל פי המסורת כתב את ספר הזוהר, ומצד שני, בחג מציינים את מרד בר כוכבא ברומאים בשנים 132-136 לספירה. והקשר בין כולם? 
בשנת 19600 הארכיאולוג יגאל ידין חשף את מערת האגרות בנחל חבר ובה נמצאו מכתבים לשמעון בר כוסיבא, מנהיג המרד באימפריה הרומית. ידין שבעצמו פיקד על צה"ל במלחמת העצמאות ומונה לאחר מכן לרמטכ"ל השני בישראל, חשף מכתבים של קודמו בתפקיד, בר כוכבא, שהיה הרמטכ"ל האחרון של היהודים, 2,000 שנה לפני "מחליפו" יגאל ידין...
 כל כך הרבה עבר על העם היהודי בכל אותן שנים, בתקופות שונות, במקומות שונים ותחת משטרים שונים. בלתי נתפס ולא יאומן איך אנו חוגגים היום את ל"ג בעומר במדינת היהודים, אחרי 2,000 שנות תפילה ותקווה (בלשון מגילת העצמאות), אחרי שזכינו לחדש בתוכה את חירותנו המדינית. ועכשיו המשימה היא להמשיך ולייצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים, ולהשפיע על העולם. בספירת העומר יש גם מנהגי אבלות לזכרם של 24,000 תלמידיו של ר' עקיבא שנהרגו במגיפה מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. אז שנדע לשמר את אותה ייחודיות מופלאה של העם היהודי ונזכור שרב הדומה על השונה ושתמיד ננהג בכבוד זה בזה.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle