• Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

May 14, 2017

Please reload

Recent Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Featured Posts

חודש והתחדשות בפסח

April 3, 2017

חודש והתחדשות בפסח
 המצווה הראשונה שבני ישראל נצטוו בה כעם היא מצוות קידוש החודש. את מצווה זו קיבלנו במצרים עוד לפני מעמד הר סיני: "החדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי השנה".
 המילה "חודש" משורש ח.ד.ש מראה על התחדשות מתמדת, הירח הולך ומתמלא, הולך ומתחדש. ובכל זאת, קצת פרדוקסלי לטעון שכוכב שנע בתנועה סיבובית מעגלית "מתחדש", הרי יש כאן מחזוריות שחוזרת על עצמה. על פניו, אין כאן חידוש, אלא דווקא חזרה על משהו ישן.
 נסתכל על דוגמאות נוספות שמשלבות בין החידוש לבין המוכר והקבוע ונקשר זאת ליציאת מצרים.
 המצווה הגדולה בליל הסדר היא לספר ביציאת מצרים, "והגדת לבנך" (שמות י"ג) אבל כשאנחנו מסתכלים על סדר הפסח עצמו, מעט מאד סובב סביב סיפור יציאת מצרים. יש חלקים מהתלמוד ומקורות ראשונים, אבל קשה להבין מה בדיוק התרחש בסיפור יציאת מצרים רק מן ההגדה. ולראיה- שמו של משה רבינו לא מוזכר בהגדה ולו פעם אחת!
 מה בכל זאת קורה בליל הסדר? יש הרבה פעילויות: שמים כוס לאליהו הנביא, צלחת סדר מלאת מאכלים, יש שירים, שאילת שאלות וכל מיני דברים שנועדו בעצם לשם דבר אחד- לגרום לאנשים לרצות לדעת מה קרה ביציאת מצרים, לשאול שאלות: "והיה כי ישאלך בנך" (שמות י"ג). כפי שכתב הרמב"ם במשנה תורה (הלכות חמץ ומצה): וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו, ויאמרו: 'מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות', עד שישיב להם ויאמר להם: כך וכך אירע, וכך וכך היה. וכיצד משנה, מחלק להם קליות ואגוזים, ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו, וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו. אין לו בן - אשתו שואלתו. אין לו אשה - שואלין זה את זה: 'מה נשתנה הלילה הזה', ואפילו היו כולן חכמים. היה לבדו - שואל לעצמו: 'מה נשתנה הלילה הזה. כשאדם שואל שאלה הוא מנסה להביא את עצמו לתוך הסיפור, להבין בעצמו מה היה, והרי המצווה אומרת שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.
 מה שקורה למעשה זה שבכל דור ודור יש לנו מצווה לא רק לספר ביציאת מצרים אלא להתחבר לסיפור עצמו, להבין כיצד כל אחד מאיתנו יוצא ממצרים שלו, מעבדות לחירות. זו בדיוק ההבנה של מציאת החדש בתוך המסגרת הקבועה, ממש כמו קידוש החודש.
 יש כאן קשר דו כיווני- אנחנו לא רק מושפעים ומקבלים את סיפור יציאת מצרים, ואת תנועת הירח בדוג' למעלה, אלא גם מחוייבים להביא לשם את עצמנו, לגרום לחידוש.
 "השיבנו אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם"- יש כאן שני כיוונים, שיבה והשבה, חידוש כקדם. גם חדש וגם ישן באותה פעולה, בבחינת "הישן יתחדש והחדש יתקדש" (ר' קוק).
 מאחל לכולם חג פסח מלא שמחה וחידושים!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle